انتخاب واحد: از شنبه 10 شهریور 1397 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 21 شهریور 1397
شروع کلاسها: یکشنبه 25 شهریور 1397
حذف و اضافه: از شنبه 7 مهر 1397 تا پایان وقت اداری پنجشنبه 12 مهر 1397
حذف اضطراری: تا پایان وقت اداری شنبه 1 دی 1397
پایان کلاسها: پنجشنبه 12 دی 1397
شروع امتحانات: شنبه 15 دی 1397
پایان امتحانات: پنجشنبه 27 دی 1397

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از فرم زیر استفاده نمایید .