فرمهای قبل از دفاع (گزارش پیشرفت کار، ارزیابی پژوهشی، آمادگی دفاع و...)

فرمهای روز دفاع و بعد از دفاع

فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامه كارشناسي ارشد/ دكتراي حرفه اي

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه

فرم نمره پایان نامه

فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع

فرم تائید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع

مراحل تسویه و اخذ 2 نمره مدیریت پژوهش پایان نامه ( فرم شماره 1 )

اطلاعیه جلسة دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد/ دكتراي حرفه اي

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

مراحل انجام اصلاحات پایان نامه بعد از دفاع

پروپوزال

پروپوزال مهندسی شیمی و نفت

شیوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه

فرم انصراف از نمره مقاله

فرم اعلام موضوع پایان نامه

شیوه نامه دکترای تخصصی

 

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از فرم زیر استفاده نمایید .