کد رشته  نام رشته و گرایش تحصیلی  کد و نام محل دانشگاهی جنس پذیرش
 30586  زیست شناسی سلولی و مولکولی  149 - واحد گچساران  زن و مرد
 21475  علوم ورزشی  149 - واحد گچساران   زن و مرد
 21230  مدیریت امور بانکی  149 - واحد گچساران   زن و مرد
 21260  مدیریت کسب و کارهای کوچک  149 - واحد گچساران   زن و مرد

 

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از فرم زیر استفاده نمایید .